Gravrättsinnehavare sökesVi söker gravrättsinnehavare!


Vi vill komma i kontakt med gravrättsinnehavare med anledning av att det på kyrkogårdarna finns gravstenar som ligger ner eller är tillfälligt åtgärdade.

I vår församling arbetar kyrkogårdsförvaltningen med att tillämpa nya, enhetliga rutiner när gravstenarnas säkerhet kontrolleras. Ett antal gravstenar ligger ner eller är försedda med ett stöd eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren eller för personalen.

Anledningen till att gravstenarna ligger ner kan vara att:

kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare. Vi uppmanar därför alla att besöka anhörigas gravplatser och ifall stenen ligger på marken, är åtgärdad på annat sätt eller märkt, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningarna arbetar på olika sätt för att lösa problemet med osäkra gravstenar. Hos oss gäller följande:

- Kyrkogårdsförvaltningen kommer att hänvisa till en eller flera stenfirmor.

- Gravrättsinnehavare får på egen hand ombesörja åtgärd av gravstenen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen, tel: 0248-736 60, för mer information!

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetare eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravsten om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravtenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravtenen avlägnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Fakta: Gravstenssäkerhet
Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare anvisningar hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns också anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras. En gravsten ska bland annat klara
35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.


Rättviks kyrkogårdsförvaltning
2013-05-23