Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsadministration: Helena Johansson, tel: 0248-736 60 (helgfria vardagar kl. 10-12, onsdagar stängt)

rattviks.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Arbetande förman Thomas Hillrings, tel: 0248 - 736 62

thomas.hillrings@svenskakyrkan.se


(Expeditionen har flyttat till församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, 795 30  RÄTTVIK)


 

Begravningsplatser inom pastoratet finns i Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran, Håven och Ore. Under sommarhalvåret arbetar ca 15 personer med skötseln av kyrkogårdarna.

Det finns fyra olika alternativ för gravsättning:  Jordbegravning vilket innebär att kistan med den avlidne gravsätts, sänks ner i en grav för att förmultna; Vid kremering sätts urnan med askan efter den avlidne ner i en urngrav. De anhöriga får närvara vid nedsättningen av urnan; Minneslunden då askan efter kremeringen grävs ner någonstans inom minneslundens jordningsområde, Det är kyrkväktarna som sköter nedsättningen; Askgravplats är en gravplats med gravrätt, som ger möjlighet att veta vart den avlidne är gravsatt. Vid varje gravplats (Rättvik, Bingsjö, Dådran och Boda) finns en bronsplatta med den gravsattes namn (bronsplatta inkl. askpåse kostar 2 800 kr). Ores askgravplats har en stenplatta med namnet ingraverat (stenplatta inkl. askpåse kostar 6 400 kr, kostnad för gravering tillkommer).

Alla har rätt till en gravplats. Kostnaden för gravplats, gravsättning och skötseln av kyrkogårdens allmäna ytor täcks av den begravningsavgift som alla skatteskyldiga måste betala. Avgiften i Rättviks pastorat uppgår för närvarande till 33 öre per hundralapp. Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till begravningsgudstjänst. Gravrätten gäller i 25 år. En förnyelse av gravrätten på ytterligare 25 år kostar från 1000 kr. För anhöriga som inte själv har möjlighet att ta hand om en grav går det att anförtro skötseln åt kyrkogårdsförvaltningen (se fliken "gravskötsel, gravvårdar"). I Rättvik sköter kyrkogårdsförvaltningen ca 660 gravar, i Boda  ca 90 gravar, i Bingsjö ca 40 gravar och ca 150 gravar i Ore. Kyrkogårdarna tillhör de allra mest besökta platserna i vår bygd.

Uppdaterad 2017-11-13 av Carina Ermesjö
    
  Rättviks minneslund                Bodas askgravplats              Dådrans kyrkogård          Bingsjö minneslund

   

                                                                                          

                                                         
Ores minneslund                                           Ores askgravplats