info - kyrkoavgift

Till Dig som bor i Rättviks pastorat

Information om kyrkoavgiften

Du står framför Rättviks kyrka med kyrkstallarna och njuter av den unika miljön eller tittar på den högt belägna Boda kyrka som ett landmärke för en hel bygd. Du kanske hänrycks av spelmansmusik i Bingsjö kyrka eller tager del av skogsbygdens charm vid en gudtjänst i Dådrans kapell. Du deltager i en samling i Församlingshemmet, Boda prästgård eller Olofsstugan eller i en mer allvarig stund i Sankt Olofs gravkapell.

När vi får de här upplevelserna då tänker vi inte alltid på att de också är förknippade med en kostnad men naturligtvis är så fallet. Namnet på den "kostnaden" är kyrkoavgiften och den vill vi här informera om.

Din kyrkoavgift är i Rättviks pastorat 1,68 kr/skattekrona. Vilket innebär att du betalar 1 krona och 68 öre per intjänad hundralapp eller 16 kronor och 80 öre per intjänad 1000 - lapp i kyrkoavgiften. För den kyrkoavgiften får du många olika saker som du ser här nedan:
Kyrkoavgiften är tredelad varav 8 öre utgör stiftsavgiften och går till Västerås stift som pastoratet tillhör. Stiftet driver bl.a Rättviks Stiftsgård som ger flera arbetstillfällen i Rättvik och turisktiskt sätt betyder mycket.

Begravningsavgiften är 33 öre och betalas av alla oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte. Den avgift går till att sköta kyrkogårdarna Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran och Ore samt begravningsväsendet viket innebär kostnader för maskiner, löner och administration.

Avgiften till pastoratet är resterande 1 krona och 27 öre och den avgiften går till att driva församlingsverksamheten, underhåll av våra byggnader (Rättviks kyrka, Boda kyrka, Bingsjö kyrka, Dådrans kapell, Ore kyrka, Församlingshemmet som ofta hyrs av andra organisationer, Olofsstugan, prästgårdarna m.fl.) löner och administrationer (församlingsexpeditionen som sköter kyrkobokföringen m.m, kameralkontoret som sköter den ekonomiska bokföringen och de förtroende valda i kyrkofullmäktige, Rättviks kyrkoråd samt församlingsråden).

Genom församlingsverksamheten i Rättviks pastorat får du tack vare kyrkoavgift bland annat tillgång till följande: Dop, Kyrkis för stora och små Föräldrar med små barn), Kyrkis (barn 4 - 5 år), Riddarskolan (för alla pastoratets elever i årskurs 4 och 5 till en kostnad 250 kr/elev som pastoratet betalar) Kyrkans ungdom, konfirmandundervisning, läger och resor för ungdomar, familjegudstjänster och ungdomsgudstjänster, barnkörer, ungdomskörer, kyrkokörer, konserter, musikgudstjänster, musikundervisning, vigslar, gudstjänster i kyrkorna och på många andra platser t.ex. fäbodarna och äldreboenden, församlingsaftnar och andra samlingar t.ex. kyrklunch, enskild själavård med absolut tystnadsplikt för prästerna, syföreningar, samtalsgrupper, hembesök, resor för vuxna, begravningar och samtalsgrupper för efterlevande. Du har också möjlighet att ge förslag på aktiviteter som vi kan genomföra inom ramen för församlingsverksamheten.

Lite siffror kan ju också vara upplysande i det här sammanhanget. De aktiviteter som det förs besöksstatistik för i pastoratet besöks varje år av mellan 43 000 och 45 000 personer. Pastoratet erbjuder 25 arbetstillfällen.

Undrar du över något så kontakta gärna undertecknad 0248-736 52
Adress: Järnvägsgatan 10, 795 30 Rättvik
För Rättviks pastorat
Kyrkoherde Monica Jones