Begravningsinformation                Begravningstider och lokaler


              
        
 Rättviks kyrka eller S:t Olofs kapell
                                                        
                                Fredag kl. 09.30 och kl. 11.30
                                Lördag kl. 09.30 och kl. 11.30      
                      Ore kyrka, Mariakapellet eller gravkapellet på Övre kyrkogården

                                Fredag kl. 14.00

 
  
              

Siljanskapellet (mittemot Rättviks kyrka)
                                    
    Endast maj - september

 


                             
     Katafalken

                                      


      Utomhusbegravning


                         
     Boda kyrka


  Lördag kl. 14.00 alt. kl. 09.30*

 
             
         Bingsjö kyrka eller Dådrans kapell

Lördag kl. 14.00 alt. kl. 09.30*

 * Om tiden kl. 09.30 ej är bokad i Rättvik kan den bokas i Boda eller Bingsjö/Dådran!

Med reservation för ändringar!
 
Ej medlem i Svenska kyrkan

Begravningslokalerna som erbjuds är S:t Olofs kapell, Rättvik, och Mariakapellet samt Gamla gravkapellet, Ore. Vid större begravningar (över 90 personer), erbjuder vi Rättviks församlingshem.


Välkommen med din bokning!

Tel: 0248-736 50 (Öppet helgfria vardagar kl. 09-12 och kl. 13-16)
Mail: rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se

 
Begravningsombud i Rättvik, Boda och Ore

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingen sköter begravningsverksamheten.

För att öka inflytande för de personer som begärt utträde ur Svenska kyrkan har länsstyrelsen förordnat ett ombud som har till uppgift att företräda dessa.

Begravningsombud för Svenska kyrkan i Rättviks pastorat är:

Jan Flodén
Älvgatan 16 F,  792 32 Mora
070 - 606 81 88

Kontakta gärna Jan Flodén för information i frågor som berör begravningsverksamheten i församlingen.

 


Sidan uppdaterad 2017-04-26 av Carina Ermesjö