Personal
Tomas Jansson, komminister

Hans Wallner, kyrkvaktmästare

Ulla Eriksson, kyrkomusiker

• Visa all personal

• Bingsjö


• Boda


• Ore


• Rättvik